diensten

Wat u ook wilt bouwen of verbouwen, Bouwkundig Ontwerpburo Wilzing biedt een compleet pakket diensten voor de bouwvoorbereiding en –begeleiding. Op professionele wijze begeleiden wij het voortraject en het bouwproject van A tot Z.

3D impresssie
Uw project kunnen wij geheel in 3D visualisatie presenteren.

virtuele wandeling
In onze 3D visualisatie bieden wij u ook de mogelijkheid om een virtuele wandeling te maken door uw project.

een overzicht van onze diensten welke wij voor u kunnen verzorgen

 • formuleren programma van eisen
 • locatieonderzoeken
 • haalbaarheidsonderzoeken
 • bouwkundige kostenramingen
 • installatie kostenramingen
 • voorlopige schetsontwerpen
 • definitieve schetsontwerpen
 • bestektekeningen
 • technische tekeningen
 • technische bestekken
 • installatietekeningen
 • installatiebestekken
 • werktekeningen
 • constructieberekeningen
 • constructietekeningen
 • ventilatieberekeningen
 • daglichttoetredingberekeningen
 • energieprestatieberekeningen
 • isolatiewaarde berekeningen
 • toetsing bouwbesluiteisen
 • milieu prestatieberekeningen
 • klicmeldingen
 • bestemmingsplan wijzigingen
 • verkennend bodemonderzoek
 • sonderingen
 • landschappelijke inpassingen
 • waterbergingen tekenen / berekenen
 • akoestische berekeningen
 • flora en fauna onderzoeken
 • archeologische onderzoeken
 • brandveiligheidsberekeningen
 • asbestinventarisatie
 • historischeonderzoeken
 • AIM
 • aanbestedingen
 • aanvraag omgevingsvergunning
 • selecteren aannemers/onderaannemers
 • bouwbegeleiding
 • bouwtoezicht
 • bouwvergaderingen
 • directievoering
 • opleveringen


een goede bouwtekening voorkomt fouten en discussies
De mens is bijzonder creatief. Ideeën worden eerst in onze gedachten gevormd, voordat ze op papier worden gezet. Om de ideeën, die je zelf in je hoofd hebt, zo exact mogelijk door iemand anders te laten uitvoeren, dient het op papier zetten zo helder en duidelijk mogelijk te gebeuren.

tekeningen voor aannemer
Goede tekeningen zijn dus erg belangrijk. De gemeente vraagt om tekeningen om bouwplannen te kunnen toetsen aan voorschriften en om voor te kunnen leggen aan de welstandscommissie. Een aannemer heeft tekeningen nodig om de kosten van een project uit te rekenen en uiteindelijk om het gebouw te (ver)bouwen.

duidelijkheid
Een goede tekening verschaft duidelijkheid en voorkomt daarmee discussies en fouten. Ook zijn het voor u contractstukken waarmee u de aannemer kunt aanspreken, mocht hij iets anders uitvoeren of andere materialen gebruiken dan op de tekeningen staat aangegeven. Wij zijn er daarom van overtuigd dat u de kosten van een goede tekening ruimschoots terugverdient tijdens de bouw.